ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κάποιες φυσικές περιοχές και οικοσυστήματα ξεχωρίζουν. Στηρίζονται σε δυναμικές αλλά και ευαίσθητες ισορροπίες, οι οποίες τους δίνουν την δυνατότητα να καλλιεργούν και να φιλοξενούν τη ζωή.

Είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί γιατί η χώρα μας φιλοξενεί πολλές και διαφορετικές τέτοιες περιοχές! Δάση κοντά στη θάλασσα, ή σε τεράστιους ορεινούς όγκους, λίμνες, ποτάμια, νησιωτικοί και χερσαίοι υγρότοποι. Και βέβαια οι μοναδικές καταγάλανες θάλασσές μας. Με μια τόσο πλούσια φυσική κληρονομιά - συχνά υπό απειλή - κανείς θα αναρωτιόταν από πού θα έπρεπε να ξεκινήσουμε και που να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας.

Λόγω των περιορισμένων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων μας και δεδομένου ότι ο χρόνος ποτέ δεν είναι με το μέρος μας, έχουμε αποφασίσει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στις παρακάτω 5 ομάδες περιοχών.

Οι δράσεις μας εκεί μας διδάσκουν πώς να χτίσουμε καλύτερη ισορροπία μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Η διάσωσή τους είναι προτεραιότητά μας, γιατί αποτελεί κλειδί για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Ελλάδας, αλλά και της Μεσογείου.