ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η προστασία της βιοποικιλότητας, η ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, οι συμμετοχικές διαδικασίες για τη διαχείριση μιας περιοχής και την ευημερία των ανθρώπων, η προώθηση βιώσιμων παραγωγικών δραστηριοτήτων… Όλα αυτά συνιστούν την πεμπτουσία του βασικού μας οράματος που δεν είναι άλλο από την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.

Αναπτύσσουμε ολοκληρωμένη δράση σε σημαντικές οικολογικά περιοχές της χώρας, συνεργαζόμαστε, προωθούμε λύσεις για τον άνθρωπο και τη βιοποικιλότητα, επιλέγουμε τον βιώσιμο δρόμο για όλους. Επί δεκαετίες, η παρουσία μας στη Δαδιά και τις Πρέσπες αποδεικνύει ότι υπάρχει τρόπος…

Έβρος

Περισσότερα από 20 χρόνια, εργαζόμαστε στη γη των αρπακτικών, τη Δαδιά, για την προστασία μοναδικών και απειλούμενων ειδών, ταυτόχρονα όμως με την προώθηση πρωτογενών παραγωγικών δραστηριοτήτων που ωφελούν άνθρωπο και φύση. Δασοπονία και κτηνοτροφία μπορούν να γίνουν με βιώσιμο τρόπο, να φέρουν εισόδημα και ανάπτυξη στην τοπική κοινωνία, αλλά και να συνεισφέρουν σημαντικά στην οικολογική ισορροπία της περιοχής, συντηρώντας το απαραίτητο μωσαϊκό βλάστησης και παρέχοντας τροφή στους απειλούμενους γύπες της Δαδιάς.

Πρέσπες

Οι Πρέσπες αποτελούν ακόμη ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνολικής και βιώσιμης διαχείρισης μιας περιοχής. Επιμένουμε στην υποστήριξη της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών, με στόχο την εξέλιξη των δυνατοτήτων για ανάπτυξη πράσινης οικονομίας της ευρύτερης περιοχής αλλά και προστασίας της μοναδικής της βιοποικιλότητας.