ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

Η προστασία των δασών κατοχυρώνεται συνταγματικά στο άρθρο 24 του Συντάγματος: "Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός [...] Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονομία ή αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον".

Ενώ η αξία του δασικού περιβάλλοντος αναγνωρίζεται από κάθε Έλληνα πολίτη και από την ίδια την πολιτεία, ο ανεκτίμητος αυτός φυσικός πόρος και πλούτος δέχεται συνεχή και αμείωτη πίεση και υποβάθμιση. Το ισχύον θεσμικό καθεστώς, σε συνδυασμό με την έλλειψη Κτηματολογίου και δασικών χαρτών, δίνει κίνητρα για συνεχείς καταπατήσεις του δασικού πλούτου της χώρας.

Η τραγωδία από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007 έδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την ανυπαρξία εθνικής πολιτικής για το περιβάλλον και την ανεπάρκεια και έλλειψη συνοχής των μηχανισμών προστασίας των δασών και καταστολής των δασικών πυρκαγιών. Το χάος που ζήσαμε κατέδειξε την επί δεκαετίες απουσία κεντρικής πολιτικής βούλησης, αλλά και την αδιαφορία μιας μεγάλης μερίδας του κόσμου.

Το WWF Ελλάς, προκειμένου να διαφυλάξει τον δασικό μας πλούτο, παρεμβαίνει με τεκμηριωμένες προτάσεις και σε ζητήματα πολιτικής. Ήδη από το 1998 τεκμηρίωσε μια σειρά από προτάσεις για τη θεσμική θωράκιση του δασικού πλούτου της χώρας, ενώ μαζί με πολλούς φορείς έδωσε σε δύο χρονικές περιόδους (2000 και 2006) μάχη ώστε να μην αναθεωρηθεί προς το χειρότερο το άρθρο 24 του Συντάγματος.

Η έντονη μάχη συνεχίστηκε το 2014, όταν ψηφίστηκαν δύο νόμοι (ν. 4280/2014 & ν. 4315/2014) που αφορούν στην υποβάθμιση της προστασίας των φυσικών εκτάσεων της χώρας. Οι νόμοι αυτοί τροποποιούν το δασικό νόμο 998/79, προσθέτοντας σωρεία από επεμβάσεις που πλέον επιτρέπονται στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, κάποιες από τις οποίες έχουν μόνιμα καταστροφικά αποτελέσματα. Τέτοιες επεμβάσεις αφορούν για παράδειγμα στην εγκατάσταση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρηματικών πάρκων, κ.ά. Δείτε όλες τις σχετικές παρεμβάσεις και την εκστρατεία μας για να αποτρέψουμε τη ψήφιση των νόμων. Το ζήτημα δεν έχει κλείσει και εξακολουθούμε να πιέζουμε για την κατάργησή τους.

Στο παρελθόν, έχουμε διατυπώσει προτάσεις σε πολιτικό επίπεδο, με στόχο την αναβάθμιση του συστήματος δασοπροστασίας της χώρας. Η βασικότερη πρόταση προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν αυτή που διατυπώθηκε τον Μάιο του 2008: «Ένα βιώσιμο μέλλον για τα δάση της Ελλάδας», στην οποία περιγράφεται ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα δασοπροστασίας, ενώ τον Ιούνιο του 2010 δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση «Το αβέβαιο μέλλον των δασών», στην οποία γίνεται μνεία για την κατάσταση των ελληνικών δασών την τελευταία 20ετία και για τα πιο σημαντικά προβλήματα υποβάθμισης τους. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμμετοχή των πολιτών στην προστασία του δασικού μας πλούτου, τον Ιούνιο του 2009, το WWF Ελλάς κατέθεσε πρόταση για την ουσιαστική συμμετοχή των εθελοντών στην προστασία των δασών. Ενώ είναι ο μοναδικός φορέας που αποτυπώνει δορυφορικά και με επιτόπιες πραγματογνωμοσύνες τις οικολογικές επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών, από το 2007, σε σημαντικές περιοχές της χώρας.

Το WWF Ελλάς συνεχίζει και παρεμβαίνει σε μία σειρά από ζητήματα δασικής πολιτικής, όπως είναι η ορθή διάρθρωση των δασικών υπηρεσιών, η προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, τις καταπατήσεις – αλλαγές χρήσης γης και τις παράνομες υλοτομίες, η ορθή και αειφορική δασική διαχείριση και παρεμβαίνει διοικητικά ή νομικά σε περιπτώσεις που αφορούν στην υποβάθμιση σημαντικών δασικών οικοσυστημάτων.

Διάρθρωση δασικής υπηρεσίας

Επιστολή για την οργάνωση των δασικών υπηρεσιών - Φεβρουάριος 2014

Επιστολή για αναδιοργάνωση ΥΠΕΚΑ και υποβάθμιση ΕΓ Δασών - Φεβρουάριος 2013.

Απόσπαση Ειδικής Γραμματείας Δασών από το ΥΠΕΚΑ (2η Επιστολή 22/08/12) - Αύγουστος 2012.

Απόσπαση Ειδικής Γραμματείας Δασών από το ΥΠΕΚΑ (1η Επιστολή 13/08/12) - Αύγουστος 2012.

Πρόταση του WWF Ελλάς για ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό σύστημα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος - Οκτώβριος 2011.

Δασικές πυρκαγιές / αποκατάσταση καμένων περιοχών

Προτάσεις για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην Άνδρο – Απρίλιος 2015

Εισήγηση WWF Ελλάς προς την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής σχετικά με το θέμα «Αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών μέσω δωρεών - πρώην Ταμείο Μολυβιάτη» - Μάρτιος 2013.

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του σχεδίου νόμου για την αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις - Φεβρουάριος 2013.

Επιστολή προς Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενόψει αντιπυρικής περιόδου 2010 - Απρίλιος 2010

Επιστολή προς ΥΠΕΚΑ και Υπουργείο ΠΡΟΠΟ ενόψει αντιπυρικής περιόδου 2010 - Απρίλιος 2010

Σχόλια του WWF Ελλάς επί του προτεινόμενου σχεδίου νόμου του ΥΠΕΚΑ για τις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής - Οκτώβριος 2009

Ανοιχτή επιστολή σχετικά με την εκ βάθρων αναμόρφωση του εθνικού συστήματος δασοπροστασίας - Αύγουστος 2009

Υπόμνημα προς ΥΠΕΚΑ σχετικά με τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την αποτελεσματικότερη προστασία των δασών - Νοέμβριος 2009

Υπόμνημα προς Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την αποτελεσματικότερη προστασία των δασών - Νοέμβριος 2009

Παράνομες υλοτομίες

Επιστολή για τον περιορισμό του φαινομένου των παράνομων υλοτομιών - Νοέμβριος 2012.

Επιστολή για υλοτομικές δραστηριότητες στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς - Μάρτιος 2012.

Αλλαγές χρήσεων γης

Σύνοψη αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της ημερίδας που διοργάνωσε το WWF Ελλάς στις 6/2/2013 με θέμα: «Η Ελλάδα τότε και ώρα: Διαχρονική χαρτογράφηση των καλύψεων γης 1987-2007» - Φεβρουάριος 2013.

Αειφορική δασική διαχείριση – δασοπονία

Συμπεράσματα Ημερίδας που συνδιοργάνωσαν το WWF Ελλάς και το ΙΜΔΟ&ΤΔΠ στις 16/5/2011 με θέμα: «Ελληνική Δασοπονία: Ένα μεγάλο πλεονέκτημα και για την ελληνική οικονομία» - Μάιος 2011.

Κωδικοποίηση δασικής νομοθεσίας

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του παραδοτέου Π4.1 (α) : προτάσεις ρυθμιστικού πλαισίου στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης – προτάσεις βελτίωσης, του έργου «Κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας» - Ιούλιος 2016.

Εθνική Στρατηγική για τα Δάση

Συμμετοχή 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου υ.α. «Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση).», Σεπτέμβριος 2018

Προτάσεις έξι περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων για στόχους, κατευθύνσεις και δράσης ανά άξονα Εθνικής Στρατηγικής Δασών - Ιούνιος 2018.