ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γεωργία & Περιβάλλον

Κάντε έναν καταιγισμό ιδεών για τους τρόπους με τους οποίους σχετίζεται η γεωργία με το περιβάλλον και πραγματοποιήστε τις σχετικές δραστηριότητες από το πακέτο "Π.Ε. για το Δημοτικό Σχολείο"
Πως σχετίζεται η γεωργία με το περιβάλλον;

Διαβάστε το άρθρο για τον γεωσκώληκα και χρησιμοποιήστε το ως αφόρμηση στην τάξη για να μιλήσετε για το έδαφος και τις λειτουργίες του. Βγείτε με τα παιδιά στην αυλή και παρατηρήστε το έδαφος. Συλλέξτε δείγμα από το έδαφος της αυλής και από γειτονικό παρκάκι ή δάσος. Ποιους μικροοργανισμούς βρίσκετε; Τι ρόλο μπορεί να παίζουν στη υγεία του εδάφους;

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Το υλικό «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο» εκδόθηκε το 1995 από το WWF και το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα υλικά που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα και επηρέασε ουσιαστικά την πορεία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Δώδεκα χρόνια μετά το υλικό επικαιροποιήθηκε και η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει πλέον σύγχρονη περιβαλλοντική πληροφορία. Τα ζητήματα που εξετάζονται είναι: Έδαφος, Νερό, Θάλασσα, Δάσος, Αγροοικοσυστήματα, Αέρας, Βιοποικιλότητα. Το υλικό περιλαμβάνει ενημερωτικά κείμενα για τον εκπαιδευτικό και 150 παιδαγωγικές δραστηριότητες.