ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Από το 2005, παρακολουθούμε και καταγράφουμε τις σημαντικότερες εξελίξεις στη νομοθεσία και τις δικαστικές αποφάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε κάθε ετήσια έκθεση εξετάζουμε και αναλύουμε τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους για το περιβάλλον τομείς, όπως η προστασία των δασών και της θάλασσας, η χωροταξία,  η ενέργεια και κλιματική αλλαγή, η διαφάνεια, ο έλεγχος του περιβαλλοντικού εγκλήματος. Με τις ετήσιες νομικές εκθέσεις δίνουμε σε όλους σημαντική πληροφορία για την εφαρμογή των νόμων, διαπιστώνουμε προβλήματα εφαρμογής και προτείνουμε λύσεις.

Οι ετήσιες εκθέσεις για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι οι εξής:

2019: 15η ετήσια έκθεση
2018: 14η ετήσια έκθεση - Σύνοψη
2017: 13η ετήσια έκθεση - Σύνοψη
2016: 12η ετήσια έκθεση
2015: 11η ετήσια έκθεση
2014: 10η ετήσια έκθεση
2013: 9η ετήσια έκθεση
2012: 8η ετήσια έκθεση 
2011: 7η ετήσια έκθεση
2010: 6η ετήσια έκθεση
2009: 5η ετήσια έκθεση 
2008: 4η ετήσια έκθεση
2007: 3η ετήσια έκθεση
2006: 2η ετήσια έκθεση
2005: 1η ετήσια έκθεση και περίληψη