ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Σχόλιο WWF στη διαβούλευση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις πράσινες δημόσιες προμήθειες, Οκτώβριος 2020
Προτάσεις WWF για το ECOFIN της 6 Οκτωβρίου 2020, Σεπτέμβριος 2020
Σχόλια WWF στο χωροταξικό νομοσχέδιο, Αύγουστος 2020
Σχόλια στο «Σχέδιο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία», Αύγουστος 2020
Σχόλια για τις κ.υ.α. σχεδίων δράσης ειδών και τύπων οικοτόπων, Αύγουστος 2020
Αίτημα για παράταση διαβούλευσης για το χωροταξικό νομοσχέδιο, Αύγουστος 2020
Σχόλια στη διαβούλευση για το προεδρικό διάταγμα Υμηττού , Αύγουστος 2020
Σχόλια στη διαβούλευση για το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ), Ιούλιος 2020
Επιστολή WWF Ελλάς προς τον Πρωθυπουργό ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Ιουλίου., Ιούλιος 2020
Κοινή επιστολή WWF Ελλάς και Greenpeace σε Έλληνες και Ελληνίδες Ευρωβουλευτές για τον ευρωπαϊκό κλιματικό νόμο, Ιούλιος 2020
Γενικά σχόλια Greenpeace και WWF Ελλάς για το σχέδιο νόμου: “Μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών: Μέτρα προώθησης και λειτουργία της αγοράς ηλεκτροκίνησης”, Ιούλιος 2020
Επιστολή από WWF ενόψει της τηλεδιάσκεψης Υπουργών Περιβάλλοντος στις 23 Ιουνίου, Ιούνιος 2020
Σχόλιά WWF Ελλάς για το τουριστικό νομοσχέδιο, Μάιος 2020
Επιστολή στον πρωθυπουργό για τη βιωσιμότητα του προγράμματος υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, Μάιος 2020
Κοινή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό για το νομοσχέδιο ΥΠΕΝ, Απρίλιος 2020
Σχόλια επί του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», Απρίλιος 2020
Επιστολή προς Κ. Χατζηδάκη για το νομοσχέδιο 'Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας', Απρίλιος 2020
COVID-19: Επιστολή προς Υπουργό Οικονομικών, Απρίλιος 2020
Αίτημα 23 περιβαλλοντικών ΜΚΟ για αναβολή κατάθεσης του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ, Μάρτιος 2020
Σχόλια στο νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», Μάρτιος 2020
Σχόλια στη διαβούλευση για το νσ για τον καταδυτικό τουρισμό, Μάρτιος 2020
Κοινή τοποθέτηση περιβαλλοντικών οργανώσεων επί ζητημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Μάρτιος 2020
Παρέμβαση WWF ενόψει της συνάντησης του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος, Μάρτιος 2020
2η επιστολή προς ΥΠΕΝ για ΑΣΠΗΕ στα Άγραφα, Φεβρουάριος 2020
Ενημερωτικό σημείωμα προς βουλευτές για το κλίμα, Ιανουάριος 2020
Επιστολή για τη δέουσα εκτίμηση ΑΣΠΗΕ στα Άγραφα, Ιανουάριος 2020
Σχόλια του WWF Ελλάς στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις», Ιανουάριος 2020
Κοινά σχόλια WWF και Greenpeace για το Μακροχρόνιο ΕΣΕΚ (2050), Δεκέμβριος 2019
Κοινά σχόλια WWF και Greenpeace για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), Δεκέμβριος 2019
Επιστολή σε νομοπαρασκευαστική επιτροπή για οικιστικές πυκνώσεις, Νοέμβριος 2019
Σχόλια στο νομοσχέδιο για την απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, Νοέμβριος 2019
Προτάσεις 10 περιβαλλοντικών οργανώσεων για τη διαχείριση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, Νοέμβριος 2019
Πρόταση WWF Ελλάς προς το ΥΠΑΑΤ για τη μείωση της αλληλεπίδρασης θαλάσσιων θηλαστικών και παράκτιας αλιείας, Οκτώβριος 2019
Επιστολή για ΑΣΠΗΕ σε βραχονησίδες του Αιγαίου, Οκτώβριος 2019
Σχόλια WWF και Greenpeace στην τελική φάση επεξεργασίας του ΕΣΕΚ, Οκτώβριος 2019
Έκτακτη ενημέρωση προς Βουλευτές για την κύρωση των συμβάσεων για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, Σεπτέμβριος 2019
Σχόλια του WWF Ελλάς στη διαβούλευση για το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, Σεπτέμβριος 2019
Σχόλια του WWF Ελλάς στη δημόσια διαβούλευση επί του νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτος, Ιούλιος 2019
Προτάσεις για τις 100 πρώτες μέρες της νέας κυβέρνησης, Ιούλιος 2019
Απάντηση επιτρόπου Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγερ σε επιστολή για την πώληση της ΔΕΗ, Ιούλιος 2019
Επιστολή WWF Ελλάς προς τον Πρωθυπουργό, Ιούλιος 2019
Αίτημα προς το ΥΠΕΝ για δημόσιες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του έργου «Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000», Ιούνιος 2019
Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών προς τον Πρωθυπουργό για τον κλιματικό στόχο της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ιούνιος 2019
Απάντηση της Margrethe Vestager επιτρόπου για τον ανταγωνισμό σε επιστολή για την πώληση της ΔΕΗ, Μάιος 2019
Κοινή παρέμβαση των περιβαλλοντικών οργανώσεων Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και WWF Ελλάς ενόψει της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ, Μάιος 2019
Σχόλια του WWF Ελλάς στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας», Μάιος 2019
Επιστολή προς επίτροπο ανταγωνισμού για τις επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα, Μάιος 2019
Επιστολή WWF Ελλάς προς τον Πρωθυπουργό ενόψει της άτυπης συνόδου αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Μάιος 2019
"Ευρώπη ελεύθερη από άνθρακα" - Ενημερωτικό κείμενο προς υποψήφιους ευρωβουλευτές Μάιος 2019
Επιστολή WWF Ελλάς προς υποψήφιους Περιφερειάρχες Κρήτης, Απρίλιος 2019
Επιστολή WWF Ελλάς προς υποψήφιους Περιφερειάρχες Ιονίου, Απρίλιος 2019
Επιστολή WWF Ελλάς προς υποψήφιους Περιφερειάρχες Ηπείρου, Απρίλιος 2019
Επιστολή WWF Ελλάς προς υποψήφιους Περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας, Απρίλιος 2019
Επιστολή WWF Ελλάς προς βουλευτές για το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό, Απρίλιος 2019
Συμβολή στη διαβούλευση για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, Μάρτιος 2019
Σχόλια WWF Ελλάς στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου κ.υ.α. για τον «Καθορισμό των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Σχεδίων Δράσης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3937/2011(ΦΕΚ 60 Α)», Φεβρουάριος 2019
Συμβολή στη διαβούλευση για τις οικιστικές πυκνώσεις, Ιανουάριος 2019
Συμβολή στη διαβούλευση της ΕΕ για την οδηγία για τις υπεράκτιες εξορύξεις, Δεκέμβριος 2018
Συμβολή στη διαβούλευση για τις μικρές ανεμογεννήτριες, Δεκέμβριος 2018
Σχόλια WWF Ελλάς και Greenpeace στη δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, Δεκέμβριος 2018
WWF, CLIENT EARTH, Greenpeace: Αίτημα προς ΥΠΕΝ για παράταση προθεσμίας διαβούλευσης ΕΣΕΚ, Νοέμβριος 2018
Κοινή παρέμβαση περιβαλλοντικών οργανώσεων Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και WWF Ελλάς ενόψει της άτυπης συνάντησης των Διευθυντών Υδάτων της ΕΕ, Νοέμβριος 2018
Επιστολή προς ΥΠΕΝ για την μελέτη «Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση: Μια νομική ανάλυση», Νοέμβριος 2018
Επιστολή προς ΥΠΕΝ για τη 14η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα, Νοέμβριος 2018
Επιστολή προς ΥΠΕΝ ενόψει της 14ης Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα, Νοέμβριος 2018
Επιστολή προς ΥΠΕΝ ενόψει του Συμβούλιου Υπουργών Περιβάλλοντος, Σεπτέμβριος 2018
Συμμετοχή 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου υ.α. «Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση).», Σεπτέμβριος 2018
Σχόλια περιβαλλοντικών οργανώσεων για το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τις περιοχές των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους, Αύγουστος 2018
Κοινή επιστολή ΜΚΟ για την προώθηση της θεσμικής κατοχύρωσης των προστατευόμενων περιοχών, Ιούλιος 2018
Κοινή επιστολή ΜΚΟ για την προώθηση της διαδικασίας έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για την περιοχή του Κυπαρισσιακού κόλπου περιοχής, Ιούλιος 2018
Σχόλια WWF Ελλάς στη δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, Ιούλιος 2018
Προτάσεις έξι περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων για στόχους, κατευθύνσεις και δράσης ανά άξονα Εθνικής Στρατηγικής Δασών, Ιούλιος 2018
Κοινή επιστολή σχετικά με σωρεία παράνομων παρεμβάσεων στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, Μάιος 2018
WWF Ελλάς: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης, Απρίλιος 2018
Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων ΑΡΧΕΛΩΝ, MEDASSET, WWF Ελλάς για την παράταση ισχύος της υπουργικής απόφασης προστασίας του Κυπαρισσιακού Κόλπου, Απρίλιος 2018
WWF Greece: Letter to Declan Costello, EC Mission Chief for Greece, Απρίλιος 2018
Επιστολή WWF Ελλάς προς βουλευτές αναφορικά με το ν/σ για την πώληση των λιγνιτών της ΔΕΗ, Απρίλιος 2018
Κοινή επιστολή WWF Ελλάς και Greenpeace προς βουλευτές για εξορύξεις υδρογονανθράκων, Φεβρουάριος 2018
Υπόμνημα 12 περιβαλλοντικών οργανώσεων προς την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων κατά τη διαδικασία επεξεργασίας του νομοσχεδίου «Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και άλλες διατάξεις», Ιανουάριος 2018
WWF & Greenpeace προς ΥΠΕΝ για υδρογονάνθρακες στα Ιωάννινα, Ιανουάριος 2018
WWF & Greenpeace προς ΕΔΕΥ για υδρογονάνθρακες στα Ιωάννινα, Ιανουάριος 2018
WWF σχόλια επί της διαβούλευσης για το προσχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας ΥΔ Αττικής, Δεκέμβριος 2017
Έκθεση προς Εισαγγελέα Πρωτοδικών για ναυάγιο «Αγία Ζώνη ΙΙ», Δεκέμβριος 2017
Προτάσεις του WWF Ελλάς για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΓΑ όσον αφορά στα θαλάσσια θηλαστικά και στο πλατόνι της Ρόδου, Δεκέμβριος 2017
Προτάσεις οργανώσεων για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΓΑ όσον αφορά στα είδη άγριας πανίδας, Δεκέμβριος 2017
Επισημάνσεις WWF Ελλάς σχετικά με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας στο πλαίσιο σεμιναρίου που οργάνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δεκέμβριος 2017
WWF Ελλάς προς Υπουργό Περιβάλλοντος για την πώληση της ΔΕΗ, Νοέμβριος 2017
WWF Ελλάς προς θεσμούς και ΥΠΕΝ για την πώληση της ΔΕΗ, Νοέμβριος 2017
Συμμετοχή περιβαλλοντικών οργανώσεων στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχώνς», Νοέμβριος 2017
Επιστολή προς Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Νοέμβριος 2017
Σχόλια στο νομοσχέδιο για τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων, Νοέμβριος 2017
Επιστολή προς ΥΠΕΝ για την απαγόρευση της θήρας στον Υμηττό, Οκτώβριος 2017
Επιστολή του WWF Ελλάς προς βουλευτές σχετικά με τροπολογία που περιλαμβάνει τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010 για την αποτύπωση των ορίων οικισμών στους δασικούς χάρτες, Σεπτέμβριος 2017
Επιστολή WWF προς τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και παράρτημα, με θέμα την μη συμμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Σύμβαση του Aarhus, Ιούλιος 2017
Σχόλια στο νομοσχέδιο για τα λατομεία, Ιούλιος 2017
Η κατάστασης εφαρμογής των οδηγιών για τη φύση στην Ελλάδα, Μάιος 2017
Επιστολή WWF Ελλάς προς Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα, Μάιος, 2017
Κοινή επιστολή ΜΚΟ ενόψει του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος (19 Ιουνίου 2017) για το Σχέδιο Δράσης για τη Φύση, Μάιος 2017
Παρατηρήσεις επί του σ.ν. «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», Απρίλιος 2017
Επιστολή οργανώσεων για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, Μάρτιος 2017
Αποτελεσματική Προστασία της Φύσης: Πώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν θα μείνει στα χαρτιά. Ευρωπαϊκή έκθεση Φεβρουάριος 2017
Πλήρης έκθεση | Σύνοψη
Σχόλια του WWF Ελλάς στο σχέδιο προεδρικού διατάγματος «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης», Φεβρουάριος 2017
Ερώτηση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τους δασικούς χάρτες, Φεβρουάριος 2017
Επιστολή 31 ΜΚΟ σε Υπουργούς Περιβάλλοντος της ΕΕ για τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών", Φεβρουάριος, 2017
Επιστολή WWF Ελλάς σε Έλληνες ευρωβουλευτές για την καταψήφιση 2 τροπολογιών που δίνουν στην Ελλάδα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών", Φεβρουάριος, 2017
Επιστολή WWF Ελλάς προς Ευρωπαίους ευρωβουλευτές σχετικά με τροπολογίες των άρθρων 10γ και 10δ της αναθεώρησης της οδηγίας για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, Φεβρουάριος 2017
«Πρότασης πλαισίου Σύνταξης νέων Προδιαγραφών Μελετών Δασών & Δασικών Οικοσυστημάτων» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιανουάριος 2017
Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα
Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών," Αυγούστος 2016
Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί της διαβούλευσης «Νέες περιοχές προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000», Ιούλιος 2016
Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του παραδοτέου Π4.1 (α) : προτάσεις ρυθμιστικού πλαισίου στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης – προτάσεις βελτίωσης, του έργου «Κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας» - Ιούλιος 2016
Αξιολόγηση οδηγιών για τη φύση - Εκστρατεία WWF «Δυνάμωσε τη φωνή της φύσης», Ιούλιος 2016
Σχόλια WWF Ελλάς για το νομοσχέδιο σχετικά με την ασφάλεια των υπεράκτιων εξορύξεων υδρογονανθράκων, Ιούλιος 2016
Συμμετοχή του WWF Ελλάς στην πρώτη και την δεύτερη διαβούλευση στα πλαίσια του έργου «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας», Ιούνιος 2016
Αιγιαλός - Επιστολή 14 περιβαλλοντικών οργανώσεων προς Αναπλ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Μάιος 2016.
Αιγιαλός - Επιστολή 14 περιβαλλοντικών οργανώσεων προς Αναπλ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Μάιος 2016
Σχόλια WWF Ελλάς επί του νέου σχήματος λειτουργικής ενίσχυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, Μάρτιος 2016
Παρατηρήσεις της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς επί της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας σε προστατευόμενες περιοχές, Μάρτιος 2016.
Παρατηρήσεις ΑΡΧΕΛΩΝ, MEDASSET και WWF Ελλάς στη δημόσια διαβούλευση του προεδρικού διατάγματος για τον Κυπαρισσιακό Kόλπο, Μάρτιος 2016.
Κοινή επιστολή των περιβαλλοντικών οργανώσεων προς Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τον Κυπαρισσιακό Κόλπο, Φεβρουάριος 2016.
Ευχαριστήρια επιστολή των περιβαλλοντικών οργανώσεων στους Έλληνες ευρωβουλευτές που στήριξαν τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα, Φεβρουάριος 2016
Επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων στους Έλληνες ευρωβουλευτές με θέμα «Προστασία της φύσης στην Ευρώπη - Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα», Ιανουάριος 2016
Κοινή επιστολή σχετικά με παράνομες εργασίες, χερσαία παρέμβαση και διάνοιξη δρόμου στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, Ιανουάριος 2016
Επιστολή του WWF Ελλάς στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ), με θέμα την Δημόσια διαβούλευση για την 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της Χώρας, Δεκέμβριος 2016
Συμμετοχή του WWF Ελλάς στην δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014», Νοέμβριος 2016
Συμμετοχή του WWF Ελλάς στην δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός-Βιώσιμη Ανάπτυξη», Νοέμβριος 2016
Συμμετοχή του WWF Ελλάς στην διαβούλευση της Εθνικής Έκθεσης (2017) Εφαρμογής της Σύμβασης Άαρχους στην Ελλάδα , Νοέμβριος 2016
Ανοικτή επιστολή WWF – Greenpeace προς Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την στάση της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με τη διαδικασία της Σεβίλλης, Οκτώβριος 2016
Επιστολή WWF Ελλάς προς τα μέλη της Επιτροπής ITRE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Οκτώβριος 2016
Συμμετοχή του WWF Ελλάς στην πρώτη και την δεύτερη διαβούλευση στα πλαίσια του έργου «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας», Οκτώβριος 2016
Παρατηρήσεις WWF Ελλάς στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο προεδρικού διατάγματος χαρακτηρισμού του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης –Σουφλίου , Οκτώβριος 2016
Παρατηρήσεις επί του Παραδοτέου «Π.5.1- Σχέδιο Κώδικα» της Ενότητας 5: Κατάρτιση Σχεδίου Δασικού Κώδικα του έργου «Κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας», Οκτώβριος 2016
Σχόλια στο σχέδιο νόμου για τον «Έλεγχο και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», Σεπτέμβριος 2016
Αίτημα προς Επιθεωρητές Περιβάλλοντος για το Έλος Παπά στην Ίο, 2016
Συμμετοχή στον εθνικό διάλογο για το κυνήγι – Απάντηση WWF Ελλάς στα ερωτήματα άξονα Ι, 2016
Συμμετοχή στον εθνικό διάλογο για το κυνήγι – Κοινή απάντηση WWF Ελλάς, ΕΟΕ, ΕΕΠΦ στα ερωτήματα των αξόνων ΙΙ & ΙΙΙ, 2016
Συμμετοχή στον εθνικό διάλογο για το κυνήγι – Απάντηση WWF Ελλάς στα ερωτήματα άξονα ΙV, 2016
Σχόλια επί του υπό διαβούλευση σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Δεκέμβριος 2015
Σχόλια WWF Ελλάς επί του υπό διαβούλευση σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Δεκέμβριος 2015
Έκτακτη παρέμβαση WWF Ελλάς επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις», Νοέμβριος 2015
Επιστολή WWF Ελλάς στους Έλληνες ευρωβουλευτές για το ζήτημα του αιτήματος χορήγησης δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών CO2, Οκτώβριος 2015
Επιστολή WWF Ελλάς προς Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για ανάκληση του αιτήματος επαναλειτουργίας της λιγνιτικής μονάδας “Πτολεμαΐδα ΙΙΙ”, Οκτώβριος 2015
Επιστολή προς τους θεσμούς για την περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση, 2015
Συμμετοχή WWF Ελλάς στη διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις», 2015
Δώστε χώρο στη φύση: Δράσεις πολιτικής για την προστασία της φύσης και του ανθρώπου στην Ευρώπη, 2015
Προτεινόμενες απαντήσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων για ειδικούς στη δημόσια διαβούλευση επί της αξιολόγησης των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΕ, 2015
Σχόλια στο δασικό νομοσχέδιο για την εισφορά γης, Δεκέμβριος 2014
Σχόλια στο δασικό νομοσχέδιο για τις χρήσεις γης, Ιούλιος 2014
Επιστολή προς βουλευτές για το νομοσχέδιο δασικής πολεοδόμησης, Ιούλιος 2014
Οι απαντήσεις του WWF Ελλάς και των περιβαλλοντικών οργανώσεων στην τεχνική διαβούλευση επί της αξιολόγησης των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΕ
Επιστολή WWF Ελλάς για το ευρωπαϊκό και κλιματικό πακέτο 2030 προς ΥΠΕΚΑ, 2014
Προτάσεις WWF Ελλάς για ψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο του ενεργειακού και κλιματικού πακέτου του 2030, 2014
Το φυσικό κεφάλαιο: θεμέλιο μιας ζωντανής οικονομίας, 2014
Παρεμβάσεις για τη συνεχιζόμενη λειτουργία ΧΥΤΑ Ζακύνθου:
Επιστολή WWF Ελλάς: Ψηφοφορία της 5ης Φεβρουαρίου για το ενεργειακό και κλιματικό πακέτο 2030, 2014
Η εφαρμογή του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών στην Ελλάδα (ανάλυση Sandbag και WWF Ελλάς), 2013
Επιστολή: Εκχώρηση εκτάσεων με ιδιαίτερη οικολογική αξία στο ΤΑΙΠΕΔ προς αξιοποίηση, 2013
Ενημέρωση για παρουσία τσακαλιού στην Αττική, 2013
Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου «Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης», 2013
Κοινή επιστολή 10 ΜΚΟ για ν/σ Υπουργείου Τουρισμού, 2013
Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με τη συζήτηση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2014-2020) εν όψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7-8ης Φεβρουαρίου , 2013
Ζωντανή ελληνική οικονομία για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, 2013
Στα αγγλικά, 2013
Επιστολή προς Υπουργό ΠΕΚΑ σχετικά με ΔΣ Πράσινου Ταμείου, 2013
Προτάσεις WWF για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 2013
Κοινή επιστολή 10 ΜΚΟ για ν/σ Υπουργείου Τουρισμού, 2013
Επιστολή για κωδικοποίηση του Δικαίου Περιβάλλοντος, 2013
Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, 2013
Επιστολή: Εκχώρηση εκτάσεων με ιδιαίτερη οικολογική αξία στο ΤΑΙΠΕΔ προς αξιοποίηση, 2013
Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου «Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης», 2013
Εισήγηση WWF Ελλάς προς την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής σχετικά με το θέμα «Αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών μέσω δωρεών - πρώην Ταμείο Μολυβιάτη», 2013
Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του σχεδίου νόμου για την αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις, 2013
Επιστολή για αναδιοργάνωση ΥΠΕΚΑ και υποβάθμιση ΕΓ Δασών, 2013
Επιστολή για κωδικοποίηση του Δικαίου Περιβάλλοντος, 2013
Υπόμνημα περιβαλλοντικών οργανώσεων "Σε αδιέξοδο οδηγεί την προστασία της φύσης το Υπουργείο Περιβάλλοντος", 2013
Επιστολή για κωδικοποίηση του Δικαίου Περιβάλλοντος, 2013
Επιστολή για τον περιορισμό του φαινομένου των παράνομων υλοτομιών, 2012
Παρέμβαση για πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομικών, 2012
Αίτηση χορήγησης περιβαλλοντικών εγγράφων σχετικών με τις εγκαταστάσεις παραγωγής χρυσού Περάματος και Σαπών στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου και Ροδόπης αντίστοιχα, 2012
Σχόλια σε τροπολογία-προσθήκη του ΥΠΕΚΑ στο σχέδιο νόμου «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», 2012
Επιπτώσεις του υποέργου Σκουριών των Μεταλλουργικών-Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Χαλκιδικής στα επιφανειακά ύδατα της περιοχής, 2012
Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του σχεδίου νόμου για τον τουρισμό υπαίθρου, 2012
Επιστολή για Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας / Αττικής 2021), 2012
Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων προς τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές στους φορείς διαχείρισης, 2012
Επιστολή για τον περιορισμό του φαινομένου των παράνομων υλοτομιών, 2012
Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του σχεδίου ΠΔ χαρακτηρισμού του νησιωτικού συμπλέγματος Βόρειας Καρπάθου, Σαρίας, Αστακίδας ως Περιφερειακό Πάρκο, 2012
Συμμετοχή περιβαλλοντικών ΜΚΟ στη δημόσια διαβούλευση για τη συγχώνευση και κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών, 2012
Παρατηρήσεις WWF Ελλάς στο πλαίσιο της διαβούλευσης σχετικά με το Προσχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Υ.Δ. Ηπείρου, 2012
Απόσπαση Ειδικής Γραμματείας Δασών από το ΥΠΕKΑ
Κοινή Επιστολή ΜΚΟ για τη Συγχώνευση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, 2012
Κοινή Επιστολή ΜΚΟ για τη συνεχιζόµενη λειτουργία ΧΥΤΑ στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, 2012
Σχόλια WWF Ελλάς επί του σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος για την περιοχή Αλυκής, Ψιλής Άµµου, νήσου Σάµου, 2012
Επιστολή για υλοτομικές δραστηριότητες στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, 2012
Επιστολή για υλοτομικές δραστηριότητες στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, 2012
Σχολιασμός σε ν/σ για προστασία ζώων, 2011
Συμμετοχή WWF Ελλάς στη διαβούλευση επί του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων στις κατηγορίες του ν.4014/2011 για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, 2011
Επιστολή προς Βουλευτές για νομοσχέδιο δόμησης, 2011
Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις», 2011
Σχόλια περιβαλλοντικών οργανώσεων για το σχέδιο κ.υ.α. «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες» και σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 2011
Ενημέρωση προς βουλευτές για νομοσχέδιο ΥΠΕΚΑ, 2011
Ανοιχτή επιστολή για την τουριστική κατοικία!, 2011
Σχόλια WWF Ελλάς επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση Εθνικού Πάρκου Δρυμού Ολύμπου, 2011
Σχόλια WWF Ελλάς επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τον χαρακτηρισμό της Τήλου ως Φυσικό Περιφερειακό Πάρκο, 2011
Πρόταση του WWF Ελλάς για ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό σύστημα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, 2011
Επιστολή προς Υπουργό ΠΕΚΑ για την cop11 Ραμσάρ, 2011
Επιστολή 10 περιβαλλοντικών οργανώσεων για τη θήρα στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού, 2011
Επιστολή προς Υπουργό ΠΕΚΑ για προεδρικό διάταγμα νησιωτικών υγροτόπων, 2011
Πόρισμα διερεύνησης καταγγελιών για τη μεταλλευτική δραστηριότητα στη Γκιώνα, 2010
Βιοποικιλότητα και προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Επιστολή για άμεση διενέργεια έκτακτης επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας Seveso
Περιβαλλοντική αξιολόγηση Επιτροπής Μπαρόζο 2004 - 2009
Εξορυκτικές δραστηριότητες στη Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής, 2009
Κοινή πρόταση 10 περιβαλλοντικών οργανώσεων για ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της βιοποικιλότητας, 2009
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, 2009
Εθελοντισμός, δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση στην Ελλάδα, 2009
Περιβαλλοντική αξιολόγηση Επιτροπής Μπαρόζο 2004 - 2009
Ελληνικοί Υγρότοποι Ραμσάρ: Αξιολόγηση Προστασίας και Διαχείρισης, 2009
Πολιτεία για το περιβάλλον: Πρόταση για εθνικό σύστημα διακυβέρνησης, 2008
Υπόμνημα σχετικά με την ολοένα επιδεινούμενη κατάσταση του Δέλτα του Έβρου με αφορμή τη 10η Συνδιάσκεψη Μερών της Σύμβασης Ραμσάρ, 2008
Ένα βιώσιμο μέλλον για τα δάση της Ελλάδας: Πρόταση για ουσιαστική βελτίωση του συστήματος προστασίας των δασών από τις πυρκαγιές, 2008
Αξιολόγηση σχεδιασμού στρατηγικών και επιχειρησιακών προγραμμάτων περιόδου 2007-2013 (Δ' ΚΠΣ), σύνοψη, 2007
How green is the future of EU Cohesion Policy?, 2007
Κοινή θέση περιβαλλοντικών οργανώσεων στο προτεινόμενο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, 2007
Προσχέδιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 2007
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό, 2007
Βασικές αρχές προστασίας & διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας μετά την καταστροφική πυρκαγιά, 2007
Ξηρασία στη Μεσόγειο – προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπισή της, 2006
The Greek Ramsar sites: A parody of conservation, 2005
The Greek Ramsar sites: What can be done?, 2005
Κατάσταση του συστήματος προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα , 2005
Αστικό πράσινο: η ανάσα της πόλης χάνεται, 2004
Αξιολόγηση του συστήματος των προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας , 2004
Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας , 2004
Αστικό πράσινο: η ανάσα της πόλης χάνεται, 2004
Περιφερειακή πολιτική και Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, 2003