ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Ελάφρυνση χρέους για ζωντανή ελληνική οικονομία

Το WWF προτείνει τη δραστική ελάφρυνση του χρέους της Ελλάδας, στο πλαίσιο εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και τόνωσης της ζωντανής οικονομίας. Αυτό το πλαίσιο θα είχε κατ’ αρχήν ως αποτέλεσμα την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας προς μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη κατεύθυνση και τη διατήρηση ζωτικής σημασίας για την ΕΕ φυσικού πλούτου συμβάλλοντας παράλληλα θετικά και με πολιτικά καινοτόμο τρόπο στην επίτευξη των δεσμευτικών για το σύνολο της ΕΕ στόχων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Sustainable Development Goals).

Δείτε περισσότερα στο wwf.gr/lessdebtmoreearth/el