ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Εν αρχή ην ο σχεδιασμός!

Για να έχουμε φυσικό πλούτο, να πετύχουμε πραγματικά βιώσιμη διέξοδο από την οικονομική κρίση, να ζήσουμε σε μια χώρα που αναπτύσσεται σωστά και δίκαια για όλους, πρέπει να σχεδιάσουμε. Να σχεδιάσουμε σωστά, ώστε να μπορούμε ως κοινωνία και ως πολιτεία να απαντήσουμε σε «καυτά» για τη ζωή μας και το μέλλον ερωτήματα, όπως:

 • ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε χωρίς να τα καταστρέψουμε;
 • ποιες οικονομικές δραστηριότητες θέλουμε να αναπτυχθούν στην Ελλάδα και πού;
 • μπορεί μια τοξική βιομηχανία να γειτονεύει με γεωργικές περιοχές και οικισμούς;
 • μπορούν να «ξυρίζονται» εθνικοί δρυμοί για να χτιστούν μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις;
 • πώς θα λύνονται οι διαφορές και πώς θα αντιμετωπίζονται οι συγκρούσεις που προκύπτουν από την ανάπτυξη διαφορετικών οικονομικών δραστηριοτήτων και χρήσεων;
 • κάθε πότε θα σχεδιάζουμε, ποιοι θα συμμετέχουν, πώς θα γίνει πράξη ο σχεδιασμός και πώς θα ξέρουμε τι πετύχαμε;

Όλα τα παραπάνω απλά και καθημερινά ερωτήματα τα απαντάει, ή μάλλον πρέπει να τα απαντάει, η χωροταξία. Οι απαντήσεις αυτές, όταν δοθούν συνεκτικά, με απλές, καθαρές και κατανοητές από όλους λύσεις, αποτελούν την καρδιά μιας πραγματικά βιώσιμης οικονομίας και τη βάση για ποιότητα ζωής και ζωντανή κοινωνία, υγιείς και περιβαλλοντικά ασφαλείς επενδύσεις, ασφάλεια δικαίου για όλους.

Η έλλειψη χωροταξίας ευνοεί την αταξία στον χώρο, τις συγκρούσεις χρήσεων γης και οικονομικών δραστηριοτήτων, την αδυναμία ανάπτυξης βασικών υποδομών για την ποιότητα ζωής και την περιβαλλοντική διαχείριση, το μειωμένο ενδιαφέρον για υγιείς επενδύσεις, τη μη αντιστρεπτή υποβάθμιση του φυσικού μας πλούτου, την ανασφάλεια δικαίου, την αυθαιρεσία, τη διαφθορά.

Η Ελλάδα με τον τεράστιο φυσικό και πολιτιστικό πλούτο άργησε πολύ να αποκτήσει χωροταξικό σχεδιασμό. Μόλις το 2008 ψηφίστηκε από τη Βουλή το εθνικό χωροταξικό σχέδιο, αφού όμως είχαν ήδη εγκριθεί διάφορα χωροταξικά πλαίσια για συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς και για περιφέρειες της χώρας. Το συνολικό αυτό πακέτο όμως μόνο την απαραίτητη «τάξη στον χώρο» δεν φέρνει: είναι διάτρητο από νομικά «παραθυράκια» και ειδικές ρυθμίσεις, είναι ακατανόητο από το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, έχει τροποποιηθεί πολλές φορές. Ειδικά τώρα, με τη δικαιολογία της οικονομικής κρίσης και με ειδικές νομοθεσίες που επικαλούνται ως υπέρτατο σκοπό την επιτάχυνση των επενδύσεων, έχουν στην πράξη καταργήσει τη χωροταξική νομοθεσία, με αποτέλεσμα απλά να επιτείνουν την ανασφάλεια δικαίου που τελικά υποσκάπτει και τα θεμέλια για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο χωροταξικός σχεδιασμός όμως δεν μπορεί να θεωρείται πολυτέλεια ή ακαδημαϊκή άσκηση ούτε απαίτηση μιας ελίτ επιστημονικών φορέων.

H αποτυχία στον σχεδιασμό είναι σχεδιασμός για αποτυχία. Την οικονομική αποτυχία την πληρώνουμε σήμερα. Την οικολογική αποτυχία θα την πληρώνουμε για πολλές γενιές, με κόστος που ίσως να μην καταφέρουμε ποτέ να αποτιμήσουμε…

Η δράση μας

Ασχολούμαστε σταθερά με τα ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού από το 2000:

 • Παρακολουθώντας σταθερά την αργή και συχνά ολισθηρή πορεία εφαρμογής της σχετικής με τον χωροταξικό σχεδιασμό νομοθεσίας.
 • Συμμετέχοντας ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης με διαφανείς, επιστημονικά τεκμηριωμένες και δημόσια διαθέσιμες παρεμβάσεις.
 • Σχολιάζοντας λεπτομερώς κάθε προτεινόμενο χωροταξικό σχέδιο.
 • Παρεμβαίνοντας στις νομοθετικές διαδικασίες της Βουλής.
 • Διαμορφώνοντας ευρείες κοινωνικές συμμαχίες, με κοινό ενδιαφέρον και στόχο (δείτε σχετικά εδώ).